Helianthus a mezinárodní konference RESPO 2023

Dovolujeme si oznámit, že Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity vydala ve spolupráci s MČ Brno-sever a naším spolkem sborník z mezinárodní konference RESPO 2023.

Krize, konflikt a nejistota jsou azimuty jednotlivých příspěvků, jak se stejnojmenně nazývá tento ročník konference. Kolega Ševčík z našeho spolku přispěl svojí politologickou esejí na téma liberalismu a demokracie, mj. je ve sborníku spousta dalších skvělých textů, které doporučujeme vaší pozornosti.

Zvláštní poděkování patří doc. Josefu Smolíkovi za neúnavnou organizace celé konference a rovněž editaci sborníku.

Sborník RESPO 2023