Aktivity a spolupráce

 1. Třetí úloha univerzity v obci – spolupráce s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity (přednášky o kriminalitě, partnerství mezinárodní konference RESPO 2023)
 2. Iniciativa Sever SOBĚ aneb kultura a sport v MČ Brno-sever – spolupráce s MČ Brno-sever
  • Cyrilometodějské a husovské slavnosti v Soběšicích
  • Promítání filmů pro děti a sportovní klání v komunitním centru SIBIŘ
  • Sportovní aktivity v parku Tišnovka (workout, pétanque a opékání špekáčků)
  • Den rodin na Severu
  • Komentované procházky Černými Poli (spolupráce s Open House Brno)
  • Účast na pietních akcích – 28. říjen, Remembrance Sunday, výročí SNP, osvobození Brna
 3. Podpora ochrany přírody a krajiny
  • Přednášky AOPK ČR Správy CHKO Moravský kras
  • Zdravý životní styl
  • Lesní pedagogika
 4. Společenskovědní přednášky
  • Politologie a mezinárodní vztahy
  • Sociologie a psychologie