Recenze v časopise Sociální pedagogika

V odborném časopise Sociální pedagogika 1/2017 byla uveřejněna Ševčíkova analytická recenze na monografii:

Čeněk, J., Smolík, J., & Vykoukalová, J. (2016). Interkulturní psychologie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing.

Více

Ukrajina – revoluce nebo politický kýč?

Helianthus – institut pro kulturu a vzdělávání, o. s. pořádá společně s Centrem pro bezpečnostní a strategická studia, o. s. diskusní večer na velice aktuální a ožehavé téma: Ukrajina – revoluce nebo politický kýč?

Pozvání přednášet přijal již podruhé Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D., předseda Centra pro bezpečnostní a strategická studia, o. s. a odborný asistent z Oddělení pro bezpečnostní a strategická studia Katedry politologie Masarykovy univerzity. Poprvé Dr. Šmíd pro náš spolek přednášel 14. 11. 2012 o islamismu a jeho vztahu k Evropě

Více

Syrský konflikt

Dvacátá pátá přednáška spojená s debatou na téma syrský konflikt proběhne ve čtvrtek 27. 6. 2013 od 18:00 na Masarykově univerzitě (Komenského nám. 2) v učebně S11 v přízemí. Diskusní večer bude neobvyklý zejména tím, že spolu budou debatovat dva přednášející – Lic. Daniel Solis, LL.M. a Mgr. Josef Kraus.

Více

Video z přednášky Milana Nakonečného

V pátek 21. září 2012 se v Rajhradě uskutečnila přednáška o politické psychologii, na níž přijal pozvání přední český psycholog prof. PhDr. Milan Nakonečný. Z přednášky vám nabízíme zkrácený videozáznam.

Více