Ukrajina – revoluce nebo politický kýč?

Helianthus – institut pro kulturu a vzdělávání, o. s. pořádá společně s Centrem pro bezpečnostní a strategická studia, o. s. diskusní večer na velice aktuální a ožehavé téma: Ukrajina – revoluce nebo politický kýč?

Pozvání přednášet přijal již podruhé Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D., předseda Centra pro bezpečnostní a strategická studia, o. s. a odborný asistent z Oddělení pro bezpečnostní a strategická studia Katedry politologie Masarykovy univerzity. Poprvé Dr. Šmíd pro náš spolek přednášel 14. 11. 2012 o islamismu a jeho vztahu k Evropě

Název: Ukrajina – revoluce nebo politický kýč?

Datum a čas: úterý 11. března 2014 od 18:00.

Místo konání: Filozofická fakulta MU, Arne Nováka 1, učebna D21.

 

Osnova diskusního večera:

  • 1. Ukrajina – státoprávně mladý stát s nízkým etnickým uvědoměním, krátký historický exkurz.
  • 2. Ukrajinský nacionalismus – stručná historie.
  • 3. Vývoj Ukrajiny po rozpadu SSSR s ohledem na politickou nestabilitu a hospodářskou a politickou závislost na RF.
  • 4. „Oranžová revoluce“ – příčiny a dopady na současnou socio-politickou situaci.
  • 5. Politické změny na Ukrajině v roce 2014 – struktura opozice, možná podmíněnost politicko-teroristických aktivit ukrajinských organizací a občanů ze strany EU a USA, ohrožení vlivu Ruska ve východní Evropě.  Výhled na další politický vývoj.