Recenze v časopise Sociální pedagogika

V odborném časopise Sociální pedagogika 1/2017 byla uveřejněna Ševčíkova analytická recenze na monografii:

Čeněk, J., Smolík, J., & Vykoukalová, J. (2016). Interkulturní psychologie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing.

http://soced.cz/wp-content/uploads/2017/04/RECENZE_SocEd_Interkulturn%C3%AD-psychologie.pdf