Helianthus pořádá přednášku s prof. Oskarem Krejčím o ruských geopolitických zájmech

Naše občanské sdružení vás zve na přednášku o Rusku a jeho geopolitických zájmech. Přednáška se uskuteční na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity 20. listopadu 2014 od 17 hodin v učebně Z11. Pozvání přednášet přijal prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., prorektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVVP) a ředitel Vzdělávacího a konzultačního institutu VŠMVVP v Bratislavě.

Anotace přednášky:

Konec studené války změnil mocenskou rovnováhu v Evropě. Sovětský svaz se rozpadl, mezi jeho dědici se objevila Ruská federace. Ta má sice výrazně odlišný režim vnitrostátního uspořádání, ale její geopolitické postavení se v řadě ohledů podobá postavení carského Ruského impéria či SSSR.

Ve změněné situaci začala Evropská unie a NATO získávat nové členy v prostoru středo-východní Evropy. Dochází k neustálým výkyvům poměru sil. Tento proces lze vnímat různě: od klasických geopolitických závěrů, přes optiku ofensivního a defensivního realismu, až po konstruktivismus či teorii komplexní vzájemné závislosti. O pravdivostní hodnotě těchto odlišných teoreticko-metodologických přístupů nerozhoduje logické uspořádání knih, ale praxe, konkrétní činy států či státníků. Co říká chronologie událostí vztahů Rusko-Západ?

Zásadní otázkou je, zda se v 21. století v souvislosti s globalizací mění zákonitosti mezinárodní politiky. Vymezení základních geopolitických os ruského státu v minulosti a v současnosti naznačuje konstanty – ovšem jen z jednoho teoreticko-metodologického zorného úhlu…