Přednáška: Transpersonální psychologie očima terapeutky

Přednáška proběhne 22. 5. 2013 od 18:00 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2, budova S, místnost S 11 v přízemí.

Přednášet o transpersonální psychologii bude paní PhDr. Zlata Hálová, CSc. Dr. Hálová pracovala na psychiatrii ve Vojenské nemocnici v Brně. Později se věnovala výzkumům psychologie trhu a spotřebního chování. Během aspirantského pobytu na katedře psychologie v Brně výzkumům tvořivosti a estetického vnímání umění.

Doktorát sociální psychologie na Karlově Univerzitě v Praze r. 1983. Disertační práci z oblasti psychologie umění obhájila  r. 1988. Od roku 1990 do současnosti provozuje soukromou terapeutickou praxi Psychocentrum Brno, kde se věnuje hlubinné terapii.

Od roku 1982, kdy se seznámila s jógou, relaxacemi, meditacemi a obecně s nutností zdravé životosprávy jako základny pro správné psychické fungování, začlenila poznatky východního přístupu k tělu i psychice do svého pojetí psychologické práce. Zastává názor, že pokud je naším zájmem harmonický život, nelze než přistoupit ke člověku jako celistvé, nedělitelné, psychosomatické jednotce.

Od roku 1990 vede soukromé psychologické pracoviště zaměřené holisticky na prevenci duševních krizí a na sebevzdělávání. Pořádá přednášky, kurzy a regenerační víkendy aktivního přístupu k sobě a ke svému životu. Spolupracuje s ekology (hlubinná ekologie).

Absolvovala tříletý výcvik v holotropní metodě prof. MUDr. Stanislava Grofa se stážemi v Německu a ve Švýcarsku, a závěrečnou stáží v Grofově výcvikovém středisku v Kalifornii. Jako jedna z  prvních terapeutů v ČR obdržela diplom Stanislava a Christiny Grofových opravňující k praktickému provádění této terapeutické metody.

Integrativní holotropní metodu v současnosti v Psychocentru neprovádí. Těžiště práce je v celostním-psychosomatickém pojetí osobních problémů včetně zdrojů v původní rodině. A celková rodinná terapie.

Od roku 1999, na základě výcviku v regresní terapii a dalšího studia mimořádných stavů vědomí, provádí také nadstavbovou individuální hlubinnou terapii, zaměřenou na řešení závažných psychosomatických problémů. Například: úporných bolestí hlavy, chronických ekzémů, dlouhodobé nespavosti, tiků, depresí bez objektivní příčiny, zvláštních fobií a bolestí, které nemají žádný tělesný důvod, psychogenních (nefyziologických) potíží v sex. oblasti, psychogenních potíží neplodnosti, poruch příjmu potravy, aj. [1]

Transpersonální psychologie je psychologický směr zabývající se transpersonálními, transcendentními nebo spirituálními aspekty lidské zkušenosti. Pokouší se sjednotit moderní psychologickou teorii s poznatky různých forem mystiky. Hlavními zakladateli a teoretiky transpersonální psychologie byli a jsou Stanislav Grof, Frances Vaughan, Roger Walsh, Abraham Maslow, Ronald David Laing, Charles Tart, Anthony Suttich, Roberto Assagioli a Ken Wilber. Za předchůdce transpersonální psychologie je považován Carl Jung. Tento směr je však častým terčem kritiky a jeho zakladatel Stanislav Grof je také nositelem dvou bludných balvanů, cen udělovaných Českým klubem skeptiků Sysifos za pseudovědeckou činnost (jako jediný na světě).[2]

Všechny naše příznivce, přátele a kolegy srdečně zveme a účast na přednášce doporučujeme také studentům psychologie, filozofie, religionistiky a příbuzných oborů.


[1] http://psychocentrum-brno.cz/zlata.php

[2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Transpersonální_psychologie